• Facebook
  • YouTube
| Sdílet |

úvod » O nás » GDPR

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, a to zejména s Nařízením evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Naše společnost správcem osobní údajů, a to zejména osobních údajů svých zaměstnanců a zákazníků. Veškeré tyto osobní údaje chráníme vhodnými prostředky proti zneužití a přístup k nim udělujeme pouze oprávněným osobám.

Fyzické osoby mají ze zákona právo:

  1. na přístup k osobním údajům

  2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů

  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li, že byly zpracovávány protiprávně

  4. na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech

  5. na přenositelnost údajů

  6. vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro další zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků

  7. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že o vás naše společnost zpracovává osobní údaje, a přejete si uplatnit některé z těchto práv, obraťte se na nás na emailu gdpr@savatorstrechy.cz.


Designed by varanasi Co., s.r.o.

EEI

Copyright ©2012 SALVATOR STŘECHY s.r.o.